Cookies

shape

Cookies

 

Zásady používania cookies

Používanie cookies a nástrojov tretích strán na sledovanie používateľského správania

Pravidlá ochrany súkromia – platné od 01. 01. 2021

V súlade s §109 ods. 8 Zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách si Vás dovoľujeme informovať o používaní a zdieľaní informácii, týkajúcich sa vašej aktivity na webových stránkach DevArt s. r. o., https://www.halynamieru.sk a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača a mobilného zariadenia pre prípad, že s daným spôsobom použitia cookies a reklamných identifikátorov nesúhlasíte.

Cookies/reklamné identifikátory a ochrana osobných údajov

Cookies a reklamné identifikátory nie sú automaticky spájané s identitou žiadnej fyzickej alebo právnickej osoby. Udelením súhlasu na ukladanie a využívanie informácií uložených vo Vašom zariadení nedochádza automaticky k spájaniu alebo určeniu Vašej identity. Predpokladom takéhoto spojenia Vašej identity je udelenie marketingového súhlasu DevArt s. r. o., na účely informovania Vás o produktoch, inováciách a službách, pričom v takomto prípade spracúvanie prebieha v súlade s podmienkami uvedenými v časti Ochrana osobných údajov.

Čo sú cookies a aké typy cookies používame

Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom prehliadači po vstupe na naše webové stránky. Používajú sa na technické zabezpečenie funkčnosti webovej stránky, alebo môžu obsahovať rôzne informácie, ktoré dokážu zlepšiť funkčnosť webovej stránky a priniesť lepší používateľský zážitok – napríklad v podobe zobrazovania personalizovaného obsahu a relevantnej reklamy „našitej“ na mieru používateľa. Takéto informácie zhromažďujeme až po udelení súhlasu s cookies nástrojov, ktoré umožňujú sledovanie používateľského správania.

Cookies využívame buď počas jednej návštevy na našich stránkach, alebo ostávajú v prehliadači aj po skončení Vašej návštevy až do času ich exspirácie, prípadne vymazania súborov cookies po skončení návštevy v anonymnom okne alebo vymazania dát prehliadania v nastavení Vášho prehliadača. Ďalšou možnosťou je pokračovať v prehliadaní v režime inkognito. Vaše návštevy tak nebudú zaznamenané v histórii prehliadania a preberania. Cookies vytvorené v režime inkognito sa po zatvorení prehliadača a všetkých otvorených okien vymažú. Pri každej návšteve v inkognito režime Vám zobrazujeme informáciu o využívaní cookies na našich stránkach.

Preferencie využívania cookies sa týkajú toho zariadenia, cez ktoré práve pristupujete na webovú stránku. Vaše preferencie uchovávame v technickej cookie “cookiesjsr” po dobu 12 mesiacov alebo do času, kým nevymažate svoje dáta prehliadania v prehliadači.

Po túto dobu, ak nezmeníte svoje nastavenia, prehliadate naše webové stránky s preferenciami, ktoré ste zvolili pri prvej návšteve. Uchovávanie súborov cookies v prehliadači sa môže líšiť v závislosti od nastavení Vášho prehliadača, operačného systému, prípadne iných reštrikcií vo Vašom zariadení. Vyjadrenie súhlasu s používaním cookies môžu webové stránky v takýchto prípadoch vyžadovať častejšie.

Cookies, ktoré využívame sú:

  • Dočasné súbory cookies (session cookie), ktoré sú vymazané v momente zatvorenia webového prehliadača alebo ukončenia návštevy webovej stránky,
  • Dlhodobé cookies (permanent cookie), ktoré vo Vašom prehliadači ostávajú do momentu uplynutia doby platnosti alebo do momentu ich vymazania zo strany používateľa,
  • Treťostranová cookie – nastavená inou doménou ako webovou doménou www.halynamieru.sk.

 

Aké druhy cookies a reklamných identifikátorov používame?

Účel/druh cookies

Použite

Technické a funkčné zabezpečenie stránky

Tieto cookies slúžia na technické zabezpečenie riadnej funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by nebolo možné zabezpečiť základné funkcie webovej stránky.

Štatistika a merania spôsobu používania webových stránok

Nástroje, ktoré využívajú tieto cookies nám pomáhajú pochopiť, ako komunikovať s návštevníkmi webovej stránky. Na základe zberu týchto cookies vyhodnocujeme relevantné informácie slúžiace na to, aby sme vedeli následne efektívne prispôsobiť vlastnosti webovej stránky napríklad dizajn webovej stránky, prípadne portfólio poskytovaných služieb či vylepšovať funkcionalitu stránky.

Využívaný nástroj: Google Analytics

Marketing/Reklama

Nástroje, ktoré využívajú tieto cookies slúžia na prispôsobenie marketingového obsahu podľa Vašich preferencií. Pomocou týchto nástrojov vám vieme zobrazovať relevantný a pútavý obsah, ktorý je prispôsobený Vašim preferenciám vyplývajúcim z údajov získaných z marketingových cookies. Zároveň tieto cookies slúžia na obmedzenie zobrazovania takého obsahu, ktorý nie je pre Vás relevantný. Prispôsobený obsah môže byť na základe získaných informácií zobrazený na týchto internetových stránkach alebo na platformách tretích strán.

Využívaný nástroj: Google ADS, Facebook